EficienciaEnergética

Mejora eficiencia energética alumbrado público Vallibona
EficienciaEnergética · 23 agosto 2021
El Ayuntamiento de Vallibona ha mejorado la red de alumbrado público municipal sustituyendo las luminarias existentes por otras de tecnología LED más eficientes. Con esta actuación se mejora la calidad del alumbrado y se mejora la eficiencia energética, esto se traducirá en una reducción de la factura eléctrica.
Millora urbanització y l'eficiència energètica de la Font d'En Segures
EficienciaEnergética · 22 mayo 2021
L’Ajuntament de Benassal ha dut a terme la substitució del cablejat i les lluminàries de l’entorn de la Font d’En Segures i el pàrquing de Sant Libori. D’aquesta manera, s’han invertit aproximadament 46.000 euros a millorar l’eficiència energètica de la zona amb la instal·lació de fanals LED, les quals consumeixen menys. Amb l’actuació l’Ajuntament fomenta la disminució de les emissions contaminants per al medi ambient gràcies a la reducció del consum.

Mejora red alumbrado público Palanques
EficienciaEnergética · 27 febrero 2021
El Ayuntamiento de Palanques ha mejorado la red de alumbrado público municipal sustituyendo las luminarias existentes por otras de tecnología LED más eficientes. Con esta actuación se mejora la calidad del alumbrado y se mejora la eficiencia energética, esto se traducirá en una reducción de la factura eléctrica.