· 

Projecte d'intervenció de restauració i conservació de la Caseta de Garranyeu i del seu conjunt d'edificacions de Pedra Seca (Borriol)

La intervenció de restauració i conservació de la caseta de garranyeu i del seu conjunt d’edificacions de pedra seca correspon a la primera de les dos fases de restauració. Aquesta primera actuació ha tingut com a protagonista la caseta de pedra de Garranyeu, els ribassos annexos i les canalitzacions de l’aigua. Per la seua banda, en una futura intervenció, està previst actuar en el ràfel annex a la caseta, amb la intenció de recuperar l’estat original de l’immoble, llevant-li els afegits de morter i els lluïts interior impropis a la tècnica tradicional utilitzada originalment en la construcció dels edificis, així com també a la continuació de la reedificació dels portells caiguts restants i d’alguna actuació secundària més en el conjunt.

En aquesta primera fase, ens hem centrat primerament en solucionar els greus problemes que tenia el sostre de l’immoble, així com altres aspectes que necessitaven d’una actuació més immediata per evitar la degradació del bé.

 

Així doncs, els treballs desenvolupats poden classificar-se en tres aspectes fonamentals: la restauració del sostre de la barraca, la recuperació del portell caigut del ribàs annex i la restauració de la canalització de l’aigua a la cisterna del ràfel, així com la posada en valor de tot el conjunt.

Les obres s'han realitzat gràcies a la concessió de subvencions per a la catalogació de béns immobles de pedra seca, així com per a promoure la recuperació, el manteniment, la conservació i la protecció de l'arquitectura de la pedra seca al nostre territori [DOGV 9304, 23.03.2022]

 

En la redacció del projecte i la direcció d'obra ha participat l'enginyeria: Assitencia Técnica Global Enginyers SLP.

Adela Ferrando Ortiz

Raquel Rambla Moliner

Sara Ulldemolins Farah

Patricia Gallego Castillo

Vanesa Señoret Molina

Sergio Casero Palomares

Escribir comentario

Comentarios: 0

ATG Enginyers


Ingeniería en Castellón¿Dónde estamos?

Carrer de Campoamor, 28, 12001
Piso 3 puerta A
Castelló de la Plana, Castelló, España
Los contenidos de Google Maps no se muestran debido a tu configuración de cookies actual. Haz clic en la Política de cookies (cookie funcional) para aceptar la Política de cookies de Google Maps y visualizar el contenido. Para más información consulta la Política de privacidad de Google Maps.